Werken met plezier en succes

Vanaf 1 januari 2023 gaat Inolesco verder met Aardoom & de Jong.
Lees het persbericht over deze krachtenbundeling!

Werken met plezier en succes: daar zetten wij ons voor in.
Vanuit betrokkenheid bij mensen en kennis van de arbeidsmarkt.
Nuchter en praktisch. Resultaatgericht, ambitieus en
professioneel.